نمایش 8 نتیحه

تور تخصصی فرود رغز ۲۷ تا ۲۸ اردیبهشت از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت
۲ روزه
8/10

تور فرود رغز ۱۱ تا ۱۲ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”

‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه
فارس . داراب

تور فرود رغز ۱۸ تا ۱۹ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”

‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۱۸ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه
فارس . داراب

تور فرود رغز ۲۵ تا ۲۶ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”

‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۲۵ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه
فارس . داراب

تور فرود رغز ۲۸ تا ۲۹ تیر از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”

‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۲۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷
۲ روزه
فارس . داراب

تور فرود رغز ۴ تا ۵ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز”

‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار
‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود

۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه
فارس . داراب