تور کویر ورزنه از شیراز ۱۳ و ۱۴ دی ماه

✅ ۱ شب اقامت ✅ ۲ روز گشت کامل ✅ ۵ وعده غذایی
۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۹۷
۳ روزه

تور پرش از پل سویینگ ۵۵ متری جمعه ۱۴ دی

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۱۴ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۱۴ دی

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۱۴ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور ساحل نایبند و عسلویه از شیراز جمعه ۷ دی ماه

✅ ساحل ✅ شنا و پرش در آب ✅ تفریحات آبی
۷ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور پرش از پل سویینگ ۲۲ متری جمعه ۳۰ آذر ماه

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۳۰ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۲۳ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۲۳ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۱۶ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۱۶ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور جزیره هرمز از شیراز ۱۵ و ۱۶ آذر ماه

✅ یک شب اقامت ✅ ۲ وعده غذایی ✅ گشت کل جزیره با هايلوكس و قایق  
۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۷
۲ روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۹ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور کویر مصر از شیراز ویژه تعطیلات ۳ آذر ماه

✅ ۳ شب اقامت ✅ ۳ روز گشت کامل ✅ ۸ وعده غذایی
۴ روزه
استان اصفهان