تور پرش از پل سویینگ ۵۵ متری جمعه ۱۴ دی

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۱۴ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور پرش از پل سویینگ ۲۲ متری جمعه ۳۰ آذر ماه

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۳۰ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه دره آکواریوم از شیراز جمعه ۱۳ مهر ماه

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۳ مهر ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه تنگ زیبای چیتابه از شیراز جمعه ۹ شهریور

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۹ شهریور ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه غار آبی و تنگ زیبای ده گردو از شیراز جمعه ۲۶ مرداد

✅ آب نوردی ✅ غار نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور فرود رغز ۲۵ تا ۲۶ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز” ‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار ‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود
۲۵ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه

تور یک روزه تنگ دم اسب از شیراز جمعه ۱۹ مرداد

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه غار آبی و تنگ زیبای ده گردو از شیراز جمعه ۱۲ مرداد

✅ آب نوردی ✅ غار نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور فرود رغز ۱۱ تا ۱۲ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز” ‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار ‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود
۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه

تور یک روزه تنگ دم اسب از شیراز جمعه ۵ مرداد

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۵ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور فرود رغز ۴ تا ۵ مرداد از شیراز

✅ ‎تور تخصصی فرود از سرچشمه “رغز” ‎✅ بازدید از ۱۰۰ حوضچه و ۶۴ آبشار ‎✅ همراه با یک جلسه آموزش رایگان فرود با طناب و تجهیزات فرود
۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۷
۲ روزه