تور پرش از پل سویینگ ۵۵ متری جمعه ۱۴ دی

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۱۴ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۱۴ دی

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۱۴ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور ساحل نایبند و عسلویه از شیراز جمعه ۷ دی ماه

✅ ساحل ✅ شنا و پرش در آب ✅ تفریحات آبی
۷ دی ۱۳۹۷
یک روزه

تور پرش از پل سویینگ ۲۲ متری جمعه ۳۰ آذر ماه

✅ پر هیجان ✅ ایمن و حساب شده ✅ عکاسی و فیلم برداری حرفه ای
۳۰ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۲۳ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۲۳ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۱۶ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
۱۶ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور برف بازی پیست اسکی پولادکف سپیدان از شیراز جمعه ۹ آذر

✅ برف بازی  ✅ زورب بال سواری  ✅ تلکابین
جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه دره آکواریوم از شیراز جمعه ۱۳ مهر ماه

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۳ مهر ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه تنگ زیبای چیتابه از شیراز جمعه ۹ شهریور

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۹ شهریور ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه غار آبی و تنگ زیبای ده گردو از شیراز جمعه ۲۶ مرداد

✅ آب نوردی ✅ غار نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه تنگ دم اسب از شیراز جمعه ۱۹ مرداد

✅ آب نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه

تور یک روزه غار آبی و تنگ زیبای ده گردو از شیراز جمعه ۱۲ مرداد

✅ آب نوردی ✅ غار نوردی ✅ دره نوردی ✅ پرش در آب
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
یک روزه