?بالاخره عکس های مرنجاب رسید! ✌️البته شاید بهترین اتفاق این بود که اولین بار از شیراز ما این تورو برگزار کردیم!